Thư mời tham gia biểu tình chống TT csvn Nguyễn Xuân Phước ngày 31/5/2017 tại Washington DC

Thư mời tham gia biểu tình chống TT csvn Nguyễn Xuân Phước ngày 31/5/2017 tại Washington DC
Ngày 26 tháng 05 năm 2017
Kính gởi:
– Quý Chiến Hữu Hội Trưởng trong Hội Đồng Chỉ Đạo LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
– Quý Chiến Hữu thành viên trong Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTĐ và Phụ Cận.
Kính thưa quý chiến hữu,
Nhận được Bản Tin dưới đây của tổ chức Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn, Maryland và Virginia về cuộc biểu tình
đả đảo Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng Việt Cộng sẽ đến Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Nhận định rằng đây là một công tác cần phải được hổ trợ để đạt được thành công, nhằm nêu cao tiếng nói
của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn cs tại Hải Ngoại với dư luận quốc tế và Quốc Nội về :
– Những âm mưu bán nước của ngụy quyền cs Hà Nội cho Trung cộng, và
– Những hành động đàn áp nhân quyền, giết hại đồng bào Việt Nam đứng lên biểu tình tại quốc nội
– Đồng thời xác định sự yểm trợ của chúng ta đối với công cuộc tranh đấu hiện nay của đồng bào quóc nội
Ban Chấp Hành LHCCS/VNCH/HTD&PC trân trọng thỉnh cầu Quý Chiến Hữu loan báo rộng rãi
tin tức về cuộc biểu tình ngày 31 tháng 5 năm 2017 tại công viên Lafayette Park (trước Bạch Cung)
đến tất cả Quý Hội Viên, gia đình, thân hữu và tích cực kêu gọi mọi người tham dự đông đảo.
Mong Quý Chiến Hữu nổ lực.
Xin cảm tạ Quý Chiến Hữu.
Kính
Nguyễn Văn Tần – HTD
Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH
Vùng Hoa Thịnh Đốn Và Phụ Cận
***********************************************************************************
Kính Chuyển:
Thư Mời Quý Đồng Hương, Quý Hội Đoàn tham gia cuộc Biểu Tình Chống Thủ Tướng Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc Tại Toà Bạch Ốc Ngày 31 Tháng 5 Tuần Tới để nói lên tiếng nói của người dân Việt Nam đang bị đàn áp dưới sự cai trị độc tài, độc đảng, hà hiếp dân lành vô tội của Chính Quyền Cộng Sản Việt Nam.
Hiện tại CĐVN chưa có giờ giấc chắc chắn, tạm ấn định là xe bus bắt đầu từ Trung Tâm Eden vào 10 giờ sáng ngày 31 tháng 5 nhưng có thể thay đổi, xin Quý Vị theo dõi thường xuyên Thông Báo của Cộng Đồng.
CĐVN tha thiết kêu gọi Quý Vị tham gia đông đảo cuộc Biểu Tình để yểm trợ đồng bào của chúng ta đang tranh đấu trong máu và nước mắt tại quê nhà.
Kính mong Quý Vị tiếp tay chúng tôi, phổ biến Thư Mời này đến gia đình, bà con, bạn bè, thân hữu để cùng biểu tình chống Đầu Sỏ Cộng Sản Nguyễn Xuân Phúc.
Trân trọng cám ơn Quý Vị