NHỮNG PHÁT NGÔN CHẤN ĐỘNG TRÁI ĐẤT

NHỮNG PHÁT NGÔN CHẤN ĐỘNG TRÁI ĐẤT
– Hà Nội sẽ là Paris của Việt Nam.
– Nha Trang sẽ là Hawaii thứ hai của thế giới.
– Sài Gòn sẽ là Singapore của Châu Á.
– Thanh Hóa là Việt Nam thu nhỏ.
– Bình Thuận là hũ mắm của Việt Nam và thế giới!…
Nếu là tôi, tôi sẽ phát ngôn chấn động hơn nữa:
– Việt Nam là hũ mắm của thế giới!