Hôm nay mình học xong khóa này

Hôm nay mình học xong khóa này.
Cảm thấy quá quá hay.
Chắc chắn sẽ học đi học lại, xem đi xem lại nhiều lần khóa học này.
Bí mật đằng sau mọi bí mật.
Bí mật: vì sao có những người rất giỏi, rất chăm chỉ nhưng họ lại không giàu có hoặc rất giàu có những lại không cảm thấy hạnh phúc, và vì sao có những người mọi thứ rất bình bình thôi, nhưng họ lại có mọi điều trong cuộc sống.
Em rất biết ơn anh Nguyễn Quang Ngọc đã tạo ra khóa học chất lượng cao như vậy.