Dạo này sáng nào cũng phải ngồi list hết danh sách việc cần làm trong ngày mà rồi cuối cùng vẫn nhớ nhớ quên quên một số việc

Dạo này sáng nào cũng phải ngồi list hết danh sách việc cần làm trong ngày mà rồi cuối cùng vẫn nhớ nhớ quên quên một số việc
Ngày nào cũng viết vào sổ * VIẾT TRUYỆN TIẾP” nhưng đó là thứ duy nhất không được gạch đi trong ngày
Đôi khi chỉ mong được quay về hồi còn trẻ nhiều thời gian và mơ mộng, nhiều cảm xúc để có những đêm trắng đêm viết lách!
Giờ thì lắm dự định, lắm công việc rồi cũng bỏ bê những điều gắn bó như là máu thịt với mình
Mục tiêu năm nay ra 2 cuốn sách mới chỉ làm được 1
See Translation