Đang bệnh chứ sức Trâu lắm nha

Đang bệnh chứ sức Trâu lắm nha..5g sáng dậy lái xe đi Tây Ninh 3 tiếng đồng hồ để quay chương trình về người khuyết tật..
Tây Ninh đón chàng trai bằng cơn mưa thật to..Hihi..nhưng mọi việc cũng xong..
Ai ở Tây Ninh dẫn chàng trai đi chơi đi..Huhu..