Cộng tác viên

Cộng tác viên, bạn đọc của Gia Đình Mới nhận nhuận bút xong liền lập tức tặng lại để góp tiền làm chân cho chị Đào.
Đây là tác giả của bài: ‘Tôi đã thành khuân vác, shipper, giám đốc truyền thông cho vợ bán hàng online như thế nào’
http://www.giadinhmoi.vn/toi-da-thanh-khuan-vac-shipper-gia…
Xin cảm ơn ông Thái Hói