Buổi thứ hai mình mời bạn đứng lớp

Buổi thứ hai mình mời bạn đứng lớp, bạn làm mình đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trẻ trung, hấp dẫn, lôi cuốn, tư duy và phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới mẻ, hiện đại. Bạn làm mình thấy gato ấy nhé. Vì mình hay mắng sinh viên nên các em sợ lém, còn bạn thì lại rất nhẹ nhàng duyên dáng nên các em dễ thở hơn. Ahihi.
Nhưng tất cả, nó cho mình rõ nhất một điều, mình đã nhìn đúng người, chọn đúng bạn đồng hành, để cùng nhau đi trên con đường chia sẻ tri thức.
Cảm ơn bạn nhiều.
#kynangviet#content#PR