Sài Gòn nhạt lắm

1  
Sài Gòn nhạt lắm
Tìm một người để cởi đồ nhau ra làm tình dễ lắm.Tìm một người làm tình xong giúp nhau mặc đồ mới khó.Tìm một người để làm tình mà không cần hôn dễ lắm.Tìm một người chỉ để hôn mà không cần làm tình mới khó. Tìm một người làm tình xong vội vã rời khỏi nhau dễ lắm.Tìm một người để làm tình xong rồi có thể nằm ôm nhau và ngủ đến sáng mới khó.Tìm một người để làm tình rồi sướng lên đỉnh dễ lắm. Tìm một người không cần làm tình mà chỉ ôm và hôn đã cảm thấy sướng như lên đỉnh mới khó.Vậy mà, tìm được cái khó rồi, người ta vẫn đi tìm thêm cái dễ. Để rồi lúc chán chê cái dễ, quay về nhìn lại cái khó cũng đã không còn. Đời, dễ hay khó, sướng hay khổ là tự do bản thân mình quyết định cả mà thôi. SG lạc nhau xem như mất, tìm được nhau khó thế nào giữa vạn người, cứ loay hoay đi tìm cái của riêng mình rồi có giữ lấy được hay không? một người đứng đợi và một người đi tìm. Hạnh phúc không dễ kiếm tìm, nó sẽ tự tìm đến với những người biết trân trọng nó.
HẠNH PHÚC CHỈ ĐẾN KHI CON NGƯỜI BIẾT TRÂN TRỌNG NHAU.
See Translation