Người nông dân

Người nông dân.
Khi Karl Marx viết quyển “Tư bản luận”, ông ta cho rằng do sự mâu thuẫn gay gắt giữa nhà tư bản và những người công nhân nên sẽ phát sinh ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa mà đứng đầu là những người thuộc giai cấp công nhân. Thế nhưng luận điểm này đã bị sai một cách trầm trọng bởi vì trên thực tế, ở những nước tư bản lớn thời bấy giờ như Anh, Pháp đã không có những cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa xảy ra. Cái nôi của Cộng Sản lại ở nước Nga là một nước nửa nông nghiệp nửa kỹ nghệ. Lenin đã “đẻ” ra thêm luận điểm có sự kết hợp giữa hai giai cấp công nhân và nông dân để làm nên cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa. Và ở những nước Á Châu như Tàu và Việt Nam thì đảng Cộng Sản chỉ dựa vào những người nông dân để làm nên chế độ Cộng Sản ở những nước này. Có thể nói một cách khẳng định là nếu không có những người nông dân làm nòng cốt thì không có chế độ Cộng Sản tại các nước Tàu Cộng và Việt Cộng.
Trong chiến tranh tại Việt Nam, để thỏa mãn tham vọng bành trướng chủ nghĩa Cộng Sản trên cả nước Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phát động cuộc chiến tranh dưới danh nghĩa ” chống Mỹ cứu nước” và những người nông dân vẫn là lực lượng nòng cốt để Hồ Chí Minh thỏa mãn tham vọng khi y là một tay cán bộ của Quốc Tế Cộng Sản. Khi đã thiết lập thể chế Cộng Sản trên toàn thể đất nước Việt Nam, những người nông dân Việt Nam lại là những người chịu nhiều thiệt thòi và nhiều cay đắng nhất. Trong thời điểm hiện nay, biết bao nhiêu người nông dân trong chiến tranh đã đóng góp xương máu cho chế độ Cộng Sản giờ này lại là những nạn nhân cay đắng và cơ cực nhất. Biết bao nhiêu nông dân bị cán bộ Cộng Sản ăn cướp đất đai, nhà cửa đã bị trắng tay, đã trở thành những người “dân oan”. Nếu trong chiến tranh, những người nông dân Việt Nam đổ xương máu để tạo dựng chế độ Cộng Sản thì trong thời bình, người nông dân là những nạn nhân khốn khổ nhất của một chế độ bất nhân và tham tàn. Những vụ cưỡng chiếm ăn cướp đất của nông dân từ Bắc đến Nam do những tên cán bộ Cộng Sản là những minh chứng hung hồn không gì có thể chối cãi. Rõ ràng một điều là Việt Cộng chỉ lợi dụng người nông dân để xây dựng chế độ Cộng Sản và sẵn sàng quay lại chà đạp, đàn áp, ăn cướp tài sản của những người trước đây đã nghe lời dụ dỗ của chúng đã đổ xương máu ra để chúng thực hiện những mưu đồ cùng những tham vọng của chúng.
Con giun xéo lắm cũng phải oằn, chắc chắn rồi những người nông dân hiền lành, nạn nhân của chế độ Cộng Sản bất nhân và tham tàn sẽ là những người đào mồ chôn đám Cộng Sản vô lương!
Phi Vũ