Hãy làm việc cho đến khi người mà bạn thần tượng trở thành

Hãy làm việc cho đến khi người mà bạn thần tượng trở thành
đối thủ của bạn.
✨✨
See Translation