G

1 1 1 1  
G.nite
P/s: Ngủ sớm giữ gìn long thể
http://www.nhaccuatui.com/…/se-khong-khoc-vi-em-single-dinh…
See Translation