Cảm ơn Liêu Hà Trinh nhiều lắm

1  
Cảm ơn Liêu Hà Trinh nhiều lắm!!! Mất bạn còn buồn hơn mất bồ á nhỉ
See Translation