We must try the impossible because the possible doesn’t work

We must try the impossible because the possible doesn’t work.
Ta phải thử cái “không thể” bởi vì cái “có thể” không mang lại hiệu quả.
Trích_50 ghi chép ngắn từ lịch sử lâu dài của Hạnh phúc <3 ________ Tất tật sách của Tâm Phan inbox chị Tư Hiền Nguyễn là có. Chị ấy là tổng đại lý sách Tâm Phan, sách luôn giảm 20% giá bìa, ship đi toàn quốc. 1. Yêu như là Sống 2. Sex và Những thứ khác 3. 50 ghi chép ngắn từ lịch sử lâu dài của Hạnh phúc 4. Lần đầu làm mẹ