Việt Nam

Việt Nam – Bản Hoà Tấu Không Trung
Thời gian thật nhanh, đã tròn một năm kể từ ngày Vietnam From Above ra đời. Như đã hứa, tôi tiếp tục hành trình của mình, ở không trung, về con người, cuộc sống và tất cả những gì thuộc về đất nước chúng ta. Một năm không ngắn nhưng cũng không đủ dài, tôi đã cố gắng đi thêm rất rất nhiều, để một lần nữa trở lại.
Vietnam – An Aerial Concert được chia thành 05 trường đoạn khác nhau, mỗi trường đoạn là một câu chuyện về một phần của đất nước, bao gồm…
1. BIỂN CẢ
2. NÚI RỪNG
3. MIỀN QUÊ
4. THÀNH THỊ
5. QUÊ HƯƠNG
Cùng tôi tiếp tục hành trình qua mọi nẻo đường của đất nước này – từ bầu trời.
Link 4K: https://www.youtube.com/watch?v=IXDKdDLYC4c&feature=youtu.be
—–
Vietnam – an Aerial Concert
Time flies by so quickly, it’s been one year since the video Vietnam From Above launched. As promised, I’ve continued my journey, in the air, about the people, the life and all things that belong to our country.
Vietnam – An Aerial Concert is divided into 5 chapters, each chapter is story about a territory of our country:
1. The Sea
2. The Highland
3. The Countryside
4. The Urban
5. Our Homeland
Music: Becoming Human by Ryan Taubert
4K quality