Vấn đề bạo hành trẻ em

Vấn đề bạo hành trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục, ngày càng trở nên một vấn nạn cho xã hội Việt Nam. Tầm nghiêm trọng không nhất thiết là số lượng mà là ở khả năng giải quyết vấn đề của các đơn vị công quyền lẫn các tổ chức dân sự.
Việc chậm trễ của các đơn vị tư pháp trong việc điều tra lẫn xét xử các trường hợp mà gia đình nạn nhân đã kêu cứu năm này qua tháng nọ đã gây ra sự công phẫn của một số người quan tâm. Vì thế một mục tiêu mà nhiều người đòi hỏi là việc thực thi công lý, đẩy nhanh việc điều tra và xét xử tội phạm trong các vụ xâm hại tình dục này.
Tuy nhiên, một khía cạnh khác của vấn đề theo tôi nghĩ chúng ta cũng cần quan tâm là vấn đề sức khỏe tinh thần của trẻ và gia đình bị hại. Ngoài việc bị chấn thương tâm lý khi bị xâm hại tình dục, việc phỏng vấn trực tiếp bắt trẻ phải nhớ lại chi tiết sự việc, thái độ nghi ngờ hay chê trách của người lớn chung quanh, sự xoi mói bàn tán của xã hội, v.v. . . đều có nguy cơ gây tái chấn thương cho trẻ và/hay đẩy trẻ và gia đình vào các trạng thái rối loạn tinh thần.
Một châm ngôn thường được sử dụng trong các tổ chức thiện nguyện quốc tế là “Think globally, Act locally.” Tư duy toàn cầu, hành động địa phương. Tư duy hệ thống, hành động đơn vị. Cụ thể, mặc dầu khi phân tích chúng ta có thể thấy sự giới hạn của nhiều hệ thống liên quan đến việc giải quyết xâm hại tình dục này, nhưng từ vị thế giới hạn của mỗi chúng ta, mỗi người trong chúng ta có thể làm gì trong tư cách trình độ, ngành nghề, mạng quan hệ, v.v. . . của chúng ta? Nói theo triết đông thì chúng ta có thể hành động gì trong “sở mệnh” của chúng ta?
Từ ngành nghề của mình, tôi nghĩ rằng với vị thế một chuyên gia tâm lý thì chúng ta có thể làm những việc sau:
– Nghiên cứu và viết những tài liệu về vấn đề xâm hại tình dục.
– Trả lời phòng vấn và tham gia các chương trình hội thoại.
– Tư vấn công an cách thẩm tra không gây chấn thương cho trẻ.
Nhưng vấn đề cáp thiết nhất tôi hy vọng các bạn cùng ngành trong nước có thể làm là tham vấn/điều trị tâm lý cho trẻ bị xâm hại và gia đình của trẻ. Chúng ta nói về lòng từ bi và bác ái, và chúng ta cũng nói về lương tâm nghề nghiệp, thì tôi nghĩ một chuyện có thể làm ngay là hỗ trợ tâm lý những gia đình này.
Các bạn cần tài liệu, tôi sẽ hỗ trợ. Các bạn cần kỹ năng chuyện môn, tôi sẽ kêu gọi các chuyên gia giúp. Các bạn cần chi phí di chuyển, tôi cũng có thể đóng góp phần nào. Tôi xin kêu gọi lòng từ tâm của bạn khi nghĩ đến những vết thương tâm lý mà trẻ sẽ mang suốt đời.