Từ nhỏ đến giờ ghét đeo đồng hồ lắm

Từ nhỏ đến giờ ghét đeo đồng hồ lắm !
Nhưng hok bit sao giờ lại mê đồng hồ mới ghê..
Nhưng khi nhìn xuống cái giá thì oy thoy… Pj rối loạn cái tiền đình lun!
Chắc phải cày thâu đêm và đêm nữa mới đủ sở hụi hốt 1 trong 3 e nó dzìa dzí đội của mình ..
Dự là đêm nay lại tiếp tục 3,4h sáng nữa gồi..
Từ 10h sáng hôm nay 21/5 đến 3,4h sáng hôm sau của ngày 22/5 mới được dzìa áh nha ..
Nhưng Cát đây vẫn cuoi tươi !
Thấy ghê hăm?
Trâu pò thiệt ! Há há .
Cả nhà ngủ ngon, sáng cả nhà dậy đi làm lúc đó cát mới đươc dzìa ngủ nhaaaaaa …