Tôi đã trở nên mạnh mẽ một cách phi thường khi mà đã có quá nhiều sự thiếu thốn và vết thương lòng

Tôi đã trở nên mạnh mẽ một cách phi thường khi mà đã có quá nhiều sự thiếu thốn và vết thương lòng. Giờ đây Tôi không mong cầu điều chi cho riêng mình cả, chỉ mong sao người Tôi yêu thương sẽ hạnh phúc và vui khỏe bên cạnh những người thân yêu của họ. Tôi đã quá sai lầm và lầm lỗi, ích kỉ, nhỏ mọn khi mong cầu những thứ không thuộc về mình. Giờ thì Tôi sẽ trân quý những gì ở hiện tại mà Trời Phật đã cho Tôi.
Con xin Cảm Ơn Cuộc Đời!
See Translation