Tiếp tục series hoa của ngày hôm nay

Tiếp tục series hoa của ngày hôm nay
Ngon vãi cả linh hồn
Ngon té xỉu
Nhà mua một đống hoa muối mà ko làm nổi một cục kem ngon . Huhu…