“Tất cả các tài liệu tuyên truyền cần được phổ biến và cần điều chỉnh HÀM LƯỢNG TRI THỨC của nó phù hợp với khả năng tiếp thu của người có khả năng nhận thức kém nhất trong nhóm đối tượng hướng tới

“Tất cả các tài liệu tuyên truyền cần được phổ biến và cần điều chỉnh HÀM LƯỢNG TRI THỨC của nó phù hợp với khả năng tiếp thu của người có khả năng nhận thức kém nhất trong nhóm đối tượng hướng tới. Vì vậy, nó phải hạ tri thức xuống thấp hơn để cân xứng với các nhóm quần chúng nhân dân mà nó phải thu hút.
Nếu vấn đề, giống như với tuyên truyền để kế thúc một cuộc chiến tranh, là việc tập hợp toàn bộ quốc gia trong phạm vi ảnh hưởng của nó thì không được có đủ sự chỉn chu để TRÁNH MỨC ĐỘ TRI THỨC QUÁ CAO.
Năng lực tiếp thu của quần chúng có giới hạn, tầm hiểu biết của họ không rộng, mặt khác, khả năng quên của họ rất cao. Như vậy, tất cả các tài liệu tuyên truyền có hiệu quả phải được giới hạn ở vài điểm.”
Trích tác phẩm của Adolf Hitler tựa Mein Kampt (Cuộc chiến của tôi)
Tìm thấy đoạn trích này trong cuốn Bốn Học Thuyết Truyền Thông. Không hiểu sao nghĩ ngay đến bạn Tue Tri Nguyen và những vật vã của các đồng chí khác cùng hành nghề viết lách.
Cuối tuần nhẹ nhàng nhé bạn! 😉
#truyền vs. #thông