TẠI SAO 100% LẠI RẤT QUAN TRỌNG

TẠI SAO 100% LẠI RẤT QUAN TRỌNG?

Bởi vì nếu ai cũng nỗ lực 99,9% thì có nghĩa là:
– Sẽ có 2 chuyến bay đáp xuống không an toàn tại Sân bay Quốc tế O’Hare mỗi ngày,
– 16.000 lá thư bị mất mỗi giờ,
– 114.500 đôi giày sai cặp được giao đi mỗi năm,
– 20.000 ca phẫu thuật thất bại mỗi tuần,
– 50 đứa trẻ mới sinh bị bác sĩ làm rơi mỗi ngày,
– 315 mục trong từ điển Webster bị sai chính tả,
– 22.000 chi phiếu bị trừ nhầm tài khoản mỗi giờ,
và, tim bạn ngừng đập 32.000 lần mỗi năm!
Bạn có nghĩ mình nên lựa chọn nỗ lực và chịu trách nhiệm 100% cho chính cuộc đời mình?
ST