Show Da Vu Tīnh Hè Quâng Cáo trên 1600AM

Show Da Vu Tīnh Hè Quâng Cáo trên 1600AM !!!CT Hát Cho Nhau nghe 8;30 to 10;00 am Da Vû Da Tiêç 10:00 to 2:00 AM ,,, Vào ngày 22 Tháng 7/17 khách Møī Nû Casi Thúy Phuong , Ho My Linh và Casi Anh Tài !! casi Tùng Giang !!! Và Thâo xinh xinh !!!Vé dạ vũ Tinh Hè Arlington TX – Chiều Tím đã có bán:
**Arlington Texas:
– Chiều Tím Club 817-818-0454
– Mc Lê Quang 682-557-6443
– Tiffany (Thảo) 817-863-3359
– Danny Khổng 512-947-7437
** Hoặc gọi Ca Sĩ Sunny Luong hoặc Ho Thai Ngọc đặt bàn.
** Garland Texas:
– TaxSeason Saigon1Stop
3212 N Jupiter Rd #109
Garland TX 75044
865-548-6285
*Hoặc gọi Minh Nhật 503-351-1500
* Rất mong các bạn ủng hộ và hẹn gặp các bạn sớm nhé.
See Translation