Share link kenh14 không hẳn vì bài này

Share link kenh14 không hẳn vì bài này, chỉ để nói về một sự thật thú vị: Vài năm trước từng ghét kênh vì đăng tin tào lao viết dở ẹt, thêm vài năm nữa thì thấy hoá ra đọc kênh cũng giải trí phết, còn giờ thì mỗi sáng ra kênh thấy đủ thứ hương vị. Có cái truyền cảm hứng như này, có cái mắc cười, có cái cảm động. Thú vị như ly cà phê, như tờ báo buổi sáng vậy. À dĩ nhiên vẫn có cái tào lao bí đao, ví dụ như tin cậu em đi offline bất ngờ được cư dân mạng quan tâm khen đẹp trai, mà rõ ràng kao coi chục tấm thấy có đẹp gì đâu -.-