Sáng đưa con đi lớp về đóng hàng cho khách tự nhiên thấy hoa hết mắt mí nghĩ ra mình chưa ăn sáng

Sáng đưa con đi lớp về đóng hàng cho khách tự nhiên thấy hoa hết mắt mí nghĩ ra mình chưa ăn sáng.
Vội vàng đi kiếm cái lót dạ để chiến đấu tiếp. Mới đóng đc 1 thùng thôi
Nhìn đồng hồ thì đã hơn 9h sáng rồi
Khổ thế đấy
Em đi ăn đã các bác ak