Những sự kiện ngày 09 tháng 4

Những sự kiện ngày 09 tháng 4.
09/04/1555 : Giáo hoàng thứ 222, Marcel II (Marcello Cervini), đăng quang. Giáo hoàng mất sau 21 ngày, ngày 30-04, là người tại vị vì ngắn nhất.
09/04/1865 : kết thúc nội chiến Bắc – Nam ở Mỹ https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=183946815294423&id=100010373175379
09/04/2003 : Saddam Hussein sau 24 năm trị vì Irak, bị lật đổ.
09/04/2017 Chủ nhật thứ 6, kể từ ngày 05/03/2017, ngày mà người dân Việt Nam sẵn sàng xuống đường theo lời gọi của cha Nguyễn Văn Lý. Nếu không ra đường được, thì họ cũng làm kiệt quệ đội ngũ an ninh, ăn cháo đái bát, sống nhờ thuế của họ, nhưng lại đàn áp dã man họ.