NHÂN DUYÊN

NHÂN DUYÊN
Quyết tâm gõ cửa trần gian
Cánh cài cánh mở lang thang buồn rầu
Vụng tu kiếp trước phải đâu !
Kiếp này mất được ..còn câu thơ lòng
Hôm kia quảy gánh long đong
Ngân rao lãnh loát chẳng xong gánh về.
Mỏi chân ngồi tạm bên lề .
Bày thơ ra viết mải mê tới chiều .
Chín thương mười nhớ tám yêu
Mưa thu ướt áo liu xiu lối mòn
Trần gian muôn mặt bon chen
Ngả ba ngả bảy sang hèn ngẩn ngơ
Tùy duyên ! Phật dạy kinh thờ̀
Bậc cao bậc thấp thực mơ kiếp dài
Tà dương sương khói bay bay
Gánh đời nhân quả trên vai thăng trầm.
Hue Muoi
̀
See Translation