LỤC BÁT THƯƠNG NHAU

LỤC BÁT THƯƠNG NHAU
(Hồng Thanh Quang)
Chúng mình có nợ gì nhau,
Thế mà tóc bạc trên đầu vì thương….
Giờ đi sắp cuối con đường,
Em ơi gió có ủ hương bao giờ…
Tặng em mãi vẫn là thơ,
Phần tôi còn một cơn mơ dối già…
Lối về giờ hết ngại xa,
Không cần rảo bước đã nhà trường niên.
Công danh mới cả bạc tiền,
Hóa vàng đi nhé, cho liền mười phương.
Sống không sợ những phi thường,
Thì mênh mông đất vẫn giường hợp hôn.
Chắc rồi trời sẽ trong hơn,
Chắc rồi đời sẽ xanh non với tình…
(22-1-2013)