Lặng lẽ Sa Pa ngày xưa đã trở nên “thịnh vượng” như này

Lặng lẽ Sa Pa ngày xưa đã trở nên “thịnh vượng” như này…
bà mẹ địa phương tha bầy con đi bán hàng,
đám đông du khách xô tới,
người chọc tay vào đòi xem đứa bé,
người tranh bế đứa lớn,
xúm xít chụp ảnh,
trả tiền,
Có một đứa đang ngồi òa khóc
“Lặng lẽ Sa Pa”
Thiên nhiên, văn hóa địa phương đã – đang như bức ảnh này!
Những đám đông khác sẽ vẫn ào tới sờ chạm
Những đại công trường khác sẽ xong
Cáp treo
Đường cao tốc
Công viên giải trí
Hài hòa người-người
Hài hòa thiên nhiên
See Translation