LÀM QUAN KHÓ LẮM

LÀM QUAN KHÓ LẮM!
Ba tháng trước khi anh Đoàn Ngọc Hải ra phố dọn vỉa hè, ai ai cũng hoan nghênh, báo chí khen ngợi.
Dẹp rát quá, nhà nhà chửi bới, báo chí phê phán. Anh Hải về nhà đeo lại đồng hồ và điện thoại, ngồi bàn giấy làm việc.
Giờ vỉa hè lại để bán hàng, lại để dựng xe. Dân đi bộ lại kêu, báo lại đăng.
Đúng là làm quan để chiều lòng dân cũng khó phết đấy! Không biết đường nào mà lần!