LÃNG MẠN

LÃNG MẠN
Mượn tứ tuyệt kể chuyện rừng với biển
Những vui buồn lưu luyến suốt thâu canh
Rừng nhớ Biển lá vàng chẳng tươi xanh
Biển nhớ rừng long lanh con sóng bạc .
.
Thuở xưa trước tình mẹ cha Âu Lạc
Mang con đi phiêu dạt dựng sơn hà
Dệt thương yêu bằng ca dao tục ngữ
Cội nguồn này mình cứ nhớ về ta
Đêm Giữa Rừng Nhớ Biển thành thi ca
Lục Bát thơ thiết tha tình lãng mạn
Chuyện rừng biển vẫn còn theo năm tháng
Chút ngẩn ngơ sâu lắng lệ rưng rưng
.
Ngày Giữa Biển Nhớ Rừng thêm quay quắt
Mùa thu sang góp nhặt những ngôn từ
Gió heo may vàng lá cõi thực hư
Đợi đông về đốt suy tư thành lửa ấm .
.
Những thơ tình ngậm nhấm trái tim ta
Bao bài hát ngâm nga vầng nhật nguyệt
Ta yêu mình như Chức Ngưu truyền thuyết
Thật dài lâu từ trẻ đến khi già
Biển giông bão phong ba mà tội nghiệp
Rừng chắn che trùng điệp bạt ngàn cây
Nối nhớ nhung bằng những tập thơ say
Tình rừng biển mắt cay câu chuyện kể
.
See Translation