Khẩu vị có thể mỗi người mỗi khác

Khẩu vị có thể mỗi người mỗi khác, ngon với người này nhưng dở với người khác. Nhưng có những món ăn gắn liền với tuổi thơ nên hình như với mình lúc nào cũng là ngon nhất
Từ q2 chạy về q6 để tìm lại chút kỉ niệm
Mỳ Phước Thành: 245 Chợ Lớn q6. Ăn nhiêu đây có 70k