Khách em giảm 5kg trong 20 ngày xong muốn làm chi nhánh luôn nè hihi

Khách em giảm 5kg trong 20 ngày xong muốn làm chi nhánh luôn nè hihi, bởi vậy mấy bạn chi nhánh bên em bạn nào cũng giảm hơn 10kg e mới nhận làm, em cần chất lượng hơn số lượng
Khách này đã dùng nhiều thuốc đã sd lishou k giảm nên em cho uống set express nhé