“HIỂU NÃO BỘ ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC”

“HIỂU NÃO BỘ ĐỂ THÀNH CÔNG VÀ HẠNH PHÚC”
Cảm ơn chị Lan Phan Bercu và anh Lâm Minh Chánh đã cùng nhau “mổ xẻ” não bộ của con người để chúng ta hiểu và vận hành nó .
Chúng ta cần phải tạo thói quen, tạo đòn bẩy, chăm chỉ luyện tập trí nhớ, thường xuyên làm những điều mình không thích để não bộ có thể tự động hóa những công việc đó mà không cần phải suy nghĩ.
TẠO THÓI QUEN – TẠO THÓI QUEN – TẠO THÓI QUEN <3