Hành trình thực hiện mục tiêu 2020 có được chuỗi hệ thống DigiCity ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước còn đang ở phía trước

Hành trình thực hiện mục tiêu 2020 có được chuỗi hệ thống DigiCity ở hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước còn đang ở phía trước, tập thể chiến binh Sờ Ti còn phải nỗ lực phấn đấu rất rất nhiều + thêm yếu tố may mắn thì chúng mình sẽ hiện thực hoá được!
Lần này đi với anh chị Long Hoàng Anh sang Bắc Kinh, có nhiều thời gian để trao đổi, học hỏi thêm kinh nghiệm của các đàn anh đi trước, giao lưu với những chuyên gia âm thanh cùng đoàn, chắc chắn mình sẽ lĩnh hội được thêm nhiều điều mới về vận dụng & chia sẻ với đồng đội. Mình có niềm tin là năm nay số sẽ lớn hơn nhiều, sẽ có những bước đột phá!