Gọi thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự đang là câu chuyện đáng quan tâm tại nhiều địa phương

Gọi thanh niên đi làm nghĩa vụ quân sự đang là câu chuyện đáng quan tâm tại nhiều địa phương.
Khoan đề cập tới chuyện chạy chọt vật chất, mà chỉ nói đến việc gọi hỏi theo kiểu “đếm đầu người” cũng đã bộc lộ nhiều yếu kém trong khâu quản lý – theo dõi nhân hộ khẩu của chính quyền, cơ quan quân sự địa phương và gây không ít bức xúc – phiền hà cho người dân.
Một quân nhân tại ngũ trong thành phố, sáng đi tới cơ quan tối về nhà đều nghiêm trang trong quân phục, đến cả quận đều biết, mà còn bị gọi đi đăng ký nghĩa vụ quân sự thì trần đời, chắc chỉ có ở Cần Thơ…

* Mọi người biết những chuyện “ngược đời” trong việc gọi đăng ký – khám tuyển NVQS và quân dự bị thì cho mình xin thông tin, nhé!..