Gởi các bạn trong ngành tham vấn về việc điều trị trẻ bị xâm hại tình dục

Gởi các bạn trong ngành tham vấn về việc điều trị trẻ bị xâm hại tình dục.
Việc can thiệp điều trị tâm lý cho trẻ bị xâm hại tình dục mặc dầu cần được phân biệt và tách biệt khỏi những nỗ lực giải quyết vấn đề qua khía cạnh xã hội và pháp lý của vụ việc, nhưng các đơn vị và tổ chức chính quyền tham gia trong các nỗ lực xã hội và pháp lý cũng phải tuân thủ những hướng dẫn phòng ngữa và can thiệp tâm lý để không làm cho tình trạng của trẻ trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là viêc làm cho trẻ bị tái chấn thương hay tình trạng chấn thương kéo dài.
Theo các nghiên cứu, giai đoạn can thiệp đầu tiên sau khi trẻ tiết lộ bị xâm hại là đánh giá tâm lý. Việc đánh giá được thực hiện để thu thập thông tin, giám định vấn đề, thu thập bối cảnh lịch sử gia đình, thông tin về vụ xâm hại, v.v. . .để xây dựng kế hoạch điều trị. Việc đánh giá này cần sử dụng các công cụ đã chuẩn hóa để thu thập thông tin về triệu chứng, trình độ nhận thức, các rối loạn cảm xúc, và mạng lưới hỗ trợ gia đình đang có.
Việc đánh giá và điều trị lâu dài cho trẻ bị xâm hại tình dục cần phải được xem trọng. Có bốn khả năng hay mức độ mà trẻ bị xâm hại tình dục có thể bị: (1) không có triệu chứng tâm lý, (2) một vài triệu chứng nhưng không nghiêm trọng về mặt lâm sàng, (3) có những triệu chứng tâm thần như trầm cảm, hiếu chiến, có hành vi tình dục quá tuổi, hay rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý, (4) và cuối cùng là những trẻ có các triệu chứng đầy đủ của một chứng loạn thần. Các nghiên cứu cho thấy là việc điều trị trẻ bị xâm hại tình dục cần tập trung vào việc giúp trẻ thăm dò và biểu lộ cảm xúc, tránh việc mang mặc cảm tội lỗi và tự trách mình, và giảm bớt sự lo âu và sợ hãi.
Chuyên gia tâm lý nên thực hiện “sơ cứu tâm lý” trong vòng 2-3 buổi trước khi thực hiện việc điều trị lâu dài. Việc sơ cứu này cần tập trung vào việc xác minh các dữ kiện về biến cố xâm hại, giải thích cho trẻ rõ những phản ứng tâm sinh lý tự nhiên mà trẻ trải nghiệm khi bị xâm hại, khuyến khích trẻ biểu lộ suy nghĩ và phát tiết cảm xúc, và sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề đơn giản để trẻ có thể sử dụng và tự tin làm chủ tình hình hơn. Chuyên gia tâm lý cũng có thể thực hiện những phương pháp này để giúp trẻ bộc lộ và chia xẻ thông tin với cha mẹ của trẻ.
Việc tiếp cận với trẻ bị xâm hại tình dục trong tiến trình đánh giá và điều trị cần tuân thủ những điều kiện nghiêm ngặt để tránh việc làm trầm trọng thêm các triệu chứng. Cần tìm những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm, tốt nhất là chuyên làm việc với trẻ em cùng độ tuổi và chuyên trong lãnh vực này. Việc chuyên viên sử dụng ngôn ngữ chọn lọc đơn giản ở trình độ của các em, cử chỉ và biểu cảm không mang thái độ phê bình tiêu cực hay khuếch đại giả tạo, giữ khoảng cách và không gian chung quanh trẻ an toàn và thân thiện, v.v. . . cần được bảo đảm. Chuyên viên tâm lý đã được huấn luyện trong các trường phái trị liệu thân-tâm (mind-body therapy) sẽ có lợi thế cảm nhận được những biểu hiện tâm lý tức thời qua thân thể của trẻ để biết điều chỉnh tiến độ và biện pháp cụ thể trong khi điều trị. Đồng thời, những chuyên viên tâm lý được huấn luyện trong phương pháp điều trị chơi đùa (play therapy) hay nghệ thuật (art therapy) cũng dễ dàng tiếp cận với trẻ và tạo cho trẻ biểu lộ suy nghĩ và cảm xúc qua các hình thức ngoài ngôn ngữ.