Giá như

Giá như… ngày ấy bít trước đc mọi chuyện sau này… thì có lẽ hay bít mấy… sẽ ko phải nếm trãi quá nhìu Bài học lớn để đời như bây giờ…
Giá như … có được thiên lý nhãn thì đã ko phải Sai lầm vẫn là chính mình …
Giá như và… giá như… cứ mãi cười tươi thật sự mà lòng ko nhuốm đau thương thì hay bít mấy…
Nhưng đời mà ai bít trước được sau này sẽ thế nào… sự thật luôn tàn nhẫn và phủ phàng lắm… có trãi qua mới thấm được lòng dạ của con người ta thế nào… mới hỉu được đâu là giả là thật trong từng lời từng cử chỉ và suy nghĩ…
Bài học này quá lớn để bước đi cẩn thận hơn về phía trước ….
Khi một cô gái chỉ còn biết im lặng và gượng cười chấp nhận những thứ đang bày ra trước mắt, thì có nghĩa là cô ấy đã không còn có thể tổn thương thêm nữa.
Vì Tim cô ấy chết rồi.