Gần bốn giờ sáng chuyển giông

Gần bốn giờ sáng chuyển giông. Đảo một vòng coi ngó,vừa về chòi canh ao, leo lên ổ thì mất điện luôn. Mấy anh điện chơi nhau căng thế. Thường thì khoảng thời gian đó, ngưỡng oxy sụt giảm sâu nhất, rất nguy hiểm nhất cho ao nuôi tôm cá.
Cuống đít chạy máy phát điện, đảo vòng các ao nuôi để khởi động lại hệ thống sục khí, vẫn còn kịp thời gian chạy xe máy khi trời chưa rớt nước. Lắm khi về chòi chính để tắm, phải đi bộ mất nửa cây số lận…chả tắm còn hơn