GÀ TRỐNG VÀNG

GÀ TRỐNG VÀNG
Năm nay năm tuổi con gà
Gà lên chủ xị điệu đà oai nghiêm
Trống Vàng nhất hạng loài chim
Hứng lên gáy, tiếng vang rền ngân xa…
Nghênh ngang một cõi mấy bà
Trông con chăm vợ thật là tận tâm
Kẻ nào trăng gió đến gần
Trống Vàng xung trận xã thân quên mình
Lông dài ánh bạc lung linh
Dương hai cánh vỗ gợi tình nhà bên.
Võ đài Vàng sẵn sàng lên
Cựa dài như cái đinh thuyền năm phân(*)
Hoặc chiến thắng,hoặc nằm sân
Không thua ,bỏ chay giữa chừng cuộc thi !
Vì đẹp mã ,vì uy nghi
Người ta hiến tế ,Vàng đi lên trời
Làm thân con thịt Vàng ơi
Sắc,tài chi cũng kiếp trôi nổi chìm…!
Chú thích (*)Đinh thuyền: đinh để đóng thuyền gỗ,
dài 5 đến 10 phân,thân đinh hình vuông.
Hà nội ngày 31-1-2017
Nguyễn Văn Pứ
Ảnh : internet