ĐÚNG QUY TRÌNH

ĐÚNG QUY TRÌNH!
Nghe riết cụm từ “đúng quy trình” ai cũng thấy mệt: Phá rừng đúng quy trình, xả lũ đúng quy trình, bổ nhiệm đúng quy trình… Và mới đây thủy điện Sông Ba Hạ xả nước giữa mùa hè khiến bốn học sinh rời bỏ trần gian cũng đúng quy trình!
Cứ đụng đâu cũng đúng quy trình gây tác hại kiểu này, đến lúc phải gọi là thứ quy trình vô cảm!
Tính Võ