Đủ má tháng nào cũng đóng tiền internet(cáp quang siêu tốc đàng hoàng) mà hễ kết nối vào là như QQ đổ thừa này kia bảo là cá mập cắn

Đủ má tháng nào cũng đóng tiền internet(cáp quang siêu tốc đàng hoàng) mà hễ kết nối vào là như QQ đổ thừa này kia bảo là cá mập cắn.đủ bà nội cha tụi bay tao coi bộ phim mà cứ giựt giựt chạy như CC bộ phim người ta có 1 tiếng rưỡi mà tao coi phải mất gần 2 tiếng rưỡi mới xong.CHÓ CHỨ KO PHẢI NGƯỜI. ĐM NHÀ MẠNG TỔ CHA THẰNG GIÁM ĐỐC
See Translation