Đây là Vân

Đây là Vân…
Vân bị Quân bỏ vì gạ chịch bất thành. Vân quyết định tìm đến cái chết để lãng quên tình cũ và con người khốn nạn của Quân.
Trước khi chết, Vân vẫn không quên hét lên tên người làm trái tim cô đau khổ… “Dũng ơi! Anh nhớ đấy…”
Và rồi, Vân không chết vì đã có người giúp Vân nhận ra chân lý của cuộc đời…
“Mất mạng thì chết, mất bồ đéo sao…”
Hãy mua sách http://bit.ly/that-tinh-khong-sao-TBC và sống mạnh mẽ như Vân.
Gái thông minh, nói không với gạ chịch…