Danh sách các cường quốc mạnh nhất thế giới thời đó

Danh sách các cường quốc mạnh nhất thế giới thời đó. Đầu bảng là thằng Minh, nhì mới đến Pháp, còn thứ ba là Thổ.
Vậy cho nên càng nể L,ê Lợi, chỉ từ một nhóm anh hùng 19 người ít ỏi họp nhau, cắt máu ăn thề ở Lũng Nhai để cứu nước Việt. Trong 10 năm ròng rã, nhiều khi lâm vào cảnh cùng quẫn đến mức:
“Trông người, người càng vắng bóng, mịt mù như nhìn chốn bể khơi.
Tự ta, ta phải dốc lòng, vội vã hơn cứu người chết đuối.
Phần vì giận quân thù ngang dọc,
Phần vì lo vận nước khó khăn,
Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần,
Lúc Khôi Huyện quân không một đội
Trời thử lòng trao cho mệnh lớn
Ta gắng trí khắc phục gian nan….”
Mà vẫn chiến thắng, và thắng thuyết phục tỡi nỗi tổng binh Đại Minh – Vương Thông bị bao vây trong thành Thăng Long phải cay đắng than rằng:
“Chớ vì một góc đất đai nhỏ nhoi mà bao phen làm nhọc quân đi muôn dặm. Giả sử dùng tới số quân như lần đánh ban đầu, có được 6, 7, 8 viên đại tướng như bọn Trương Phụ mới có thể đánh được. Nhưng dầu có đánh được, cũng không thể nào giữ được…”