++ D U Y Ê N T H U ++

++ D U Y Ê N T H U ++
Thu thưa nắng gió xào xạc thổi
Trời chiều man mác nỗi mong chờ
Xin ai nhặt hộ vần thơ
Ngày qua hong vội hửng hờ gió bay
~~
Từ ngàn dặm người say câu chữ
Bước phong trần mãi cứ lang thang
Giấc buồn gửi tạm lá vàng.
Ấm lòng tri kỷ riêng mang kiếp dài
~~
Sương rơi đẫm vai gầy thu mộng.
Nghe cung đàn xúc động năm canh
May mà còn chút riêng dành
Đời thêm thi vị long lanh lệ sầu.
~~~
Duyên thu thắm mưa ngâu se lạnh
Một trời yêu lòng chạnh thương đau
Chuyện xưa ô thước bắc cầu
Chuyện nay tâm tưởng dãi dầu bễ dâu.
HM
See Translation