Cuộc trình diễn vĩ đại nhất của địa cầu

Cuộc trình diễn vĩ đại nhất của địa cầu
Hàng triệu con thú ăn cỏ di cư đen kịt đồng cỏ, mải miết qua hàng nghìn dặm đuổi theo những cơn mưa, theo sau chúng là những đàn thú ăn thịt khát máu, chặn đầu chúng là dòng sông đầy cá sấu lạnh lùng chờ đợi. Chỉ những con thú khỏe nhất mới đủ sức đối phó với sư tử, linh cẩu và báo đốm trên hàng nghìn dặm đồng cỏ khô cháy, và chỉ những con đầu đàn thông minh nhất mới dẫn được đàn qua dòng sông đầy cá sấu để đến với bờ cỏ non xanh của sự sống.
2 ngày rong ruổi cùng nắng, bụi và xóc trên xe cruiser đã được đền bù bằng cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa bi tráng đến ngộp thở mà ai đã chứng kiến sẽ khó thể quên. Trước đoàn chúng tôi, có nhiều đoàn đã đợi đến 10 ngày mà không gặp được hoạt cảnh vĩ đại này.
Đàn linh dương mệt mỏi và đói khát sau chuyến du hành dài đã đến bờ kia sông Masai mấy ngày và đứng thèm thuồng nhìn cỏ bên này, đã mấy lần chúng định vượt sông nhưng con đầu đàn lại lên tiếng gọi chúng ngược lại, vì nó thấy nước sông cạn lộ ra đàn sấu đói kiên nhẫn chờ đợi.
Đêm qua mưa lớn tầm tã cả đêm, nước sông dâng cao và chảy xiết, đàn linh dương nhìn dòng nước sợ hãi, nhưng bất ngờ con đầu đàn ra lệnh vượt sông, hàng trăm nghìn con thú nghe lệnh lao xuống dòng nước xiết kêu rống vang vọng cả mặt nước đục ngàu, các con già đã từng qua sông mùa trước thì nhảy thằng từ trên bờ xuống đập vào mặt nước ầm ầm, những con non rón rén lội sông bị nước cuốn kêu thảm thiết, nhưng hầu hết bọn chúng đã lên bờ an toàn. Con đầu đàn đã rất khôn ngoan khi lợi dụng 1h đồng hồ đàn sấu bị lũ đẩy xuống hạ lưu để cho đàn qua sông. Đến bờ mới, bọn chúng nối đuôi nhau mừng rỡ đi vào khoảng xanh mướt mát của xavan sau mưa. Lại 1 mùa no ấm đợi chúng, các vụ giao phối và sinh sản sẽ lại tạo ra thế hệ linh dương mới.
Các quy luật của thiên nhiên có lẽ hàng triệu năm qua vẫn vậy
– Đám đông mù quáng chạy theo miếng ăn
– Lãnh tụ quyết định sinh mệnh của đám đông
– Kẻ thù tuy mạnh nhưng có thể bị khống chế nếu ta chọn đúng thời điểm
——-
The greatest performance on earth
Millions of migrating herbivors escape from drought to follow rainy monsoon. They are chased by fierce carnivors on savannah and waited by ruthless crocodiles under the river that they must cross. Only migrants having enough strengh and resilience, being led by experienced and powerfull herd leader may survive the trip to reach the green.
My team was riding 2 days in rain, mud, dust and sun to finaly witnessed the breath taking scene of the nature of those the tragedy and magnificence are unforgetable. Before us, many teams failed to watch that scence despite waiting for days.
The tiredly hungry herd of gnus arrived to a bank of Masai river for several days. The ones intending to cross the river were called backed by a careful leader as he saw crocodiles await on the dry mud.
Last night, a long heavy rain has flooded the river. Gnus fearly looked at the fiercely muddy flow but the leader suddently commanded them to cross the stream. Hundreds of thousands of animals followed the order, the matured ones loudly jumped from the rifted bank, the young ones walked in water in tremble. Though several has gone far from starting points, most of them have reached the opposite bank and enjoyed green grass. The leader was taking advance of the only a hour when crocodiles were temporarily swept away by the flood to make it thru. The herd has begun a new life under the long waited rain, a matting season will start, new gnus will be born to continue the circle of life.
The nature has shown up its laws once again
– A crowd blindly acts for food
– A leader decides the crowd’s destiny
– Right timing is a key to success