Cuộc sống vốn như một chiếc kim đồng hồ

Cuộc sống vốn như một chiếc kim đồng hồ, luôn xoay vòng, xoay vòng. Ai sống vui, hạnh phúc hay buồn đau, khổ sở đều từ duyên mà có.
Duyên đến rồi duyên lại đi, lành hay dữ đều do bản thân mà ra. “VẠN SỰ KHỞI TỪ TÂM” nên biết điều đó. Muốn có duyên lành hãy thận trọng khi gieo giống.
P/s: Ngày chủ nhật vui, hạnh phúc khi gặp được duyên lành.