Cổ nhân xưa có câu: “Tướng do tâm sinh”

Cổ nhân xưa có câu: “Tướng do tâm sinh”, tức là vẻ bề ngoài của chúng ta có ảnh hưởng rất nhiều từ tính cách mỗi người.
Con người khi sinh ra dung nhan do cha mẹ đình, nhưng nếu sống từ bi, nhân ái tướng mạo nhất định sẽ cải biến xinh đẹp hơn.
Bởi vậy có thể thấy, đức hạnh mới là cội nguồn hạnh phúc của con người. Vận mệnh của một người tốt hay xấu đều là tự làm tự nhận. Trên đầu ba thước có thần linh! Trong tâm luôn có thiện niệm, đặt tín tâm vào làm thì tuy rằng người khác không nhìn thấy nhưng Thần linh sớm đã biết rồi.
1. Người thường hay từ bi càng lớn càng xinh đẹp, nhìn khuôn mặt cũng không có nét hung dữ, khó gần.
2. Phúc khí thường có quanh thân. Người hay từ bi thì phúc khí luôn luôn đi theo bên mình, càng từ bi, phúc khí sẽ càng tăng lên.
3. Ngủ an lòng. Người từ bi khi đi ngủ liền ngủ được ngay, ngủ thật bình an, không day dứt, sợ hãi.