Chương 2

Chương 2
“Trả cho cậu. Tôi đã quan sát rất kỹ, ngoại trừ đêm qua vào lúc 12 giờ kim la bàn xoay liên tục trong khoảng năm phút thì cũng không có gì đặc biệt xảy ra nữa”
“12 giờ? Đêm qua vào thời gian đó em gái tôi cũng khóc và bảo là rất ngứa, như có con gì cắn”. Anh giật mình trước lời nói của giáo sư.
“Có khi nào cũng liên quan đến những tấm hình đó không?” Khánh Vương quay sang hỏi anh.
“Tấm hình nào? Cho tôi xem có được không?”. Giáo sư nhìn hai người nói chuyện liền muốn biết có chuyện gì.