cách nay mấy năm

cách nay mấy năm, vụ vắc xin, bà Tiến cũng gặp một nạn, đại hiệp giang cư mận lúc ấy điên cuồng truy bà chạy bạc mặt, tưởng đã đứt chến, không ngờ giờ chót có một quới nhơn xuất hiện, mở đường máu, thu hút sự chú ý của đại hiệp giang cư mận, giúp bà Tiến tai qua nạn khỏi… nay bà Tiến lại đang gặp nạn, còn không mau cầu cứu quới nhơn năm xưa đi… nếu các bạn còn nhớ, quới nhơn cứu giá bà Tiến năm ấy là…. bà Tưng