++ C H Ê N H V Ê N H ++

++ C H Ê N H V Ê N H ++
Mưa rừng nắng biển thơ diễm tuyệt.
Trần gian mong manh tuyết băng rơi
Bão giông lũ lụt khắp nơi
Cũng đành cam chịu ý trời lòng nhân
~~
Xin chấp bút bâng khuâng thi hứng
Nắng mưa sa chịu đựng triền miên.
Nguồn thơ cảm tàc thiên nhiên.
Đất trời thi vị triền nghiêng tâm tình.
~~
Cùng lãng mạn trắc bình Song Thất
Quên đời sầu giây lát để vui
Ai còn cơm áo ngược xuôi.
Nghe mình ru hát Ngậm Ngùi thùy dương
~~~
Trời Nam Bộ thơ Đường Lục Bát
Sông nước nghe tiếng hát mông mênh.
Biển khơi réo gọi từng tên
Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng ! ..chênh vênh đời…
~~~
See Translation