BƯỚC TỚI NGÀY MAI

BƯỚC TỚI NGÀY MAI
Ở đời nhiều khi không hẹn được lần sau; Không còn cơ hội bù đắp; Không có chuyện tạm dừng để sau này tiếp tục. Bởi đôi khi vừa đi qua đã trở thành vĩnh viễn…. Biết vậy nên luôn nhắc mình đừng đợi ngày mai sẽ tới mà phải bước tới ngày mai với tâm thế không chờ đợi mà là xây đắp, để có những ngày mai thực sự của chính mình.
P/s: Hãy giữ tấm lòng mở để tìm thấy những khởi đầu mới, những góc nhìn mới, những cơ hội mới từ mỗi chuyến đi, để rồi biết trân quý hơn cuộc sống này.